Văn hoá

Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi

Qingdao Furuite graphite kể từ khi thành lập vào năm 2014, diện tích nhà máy của chúng tôi đã mở rộng lên 50.000 mét vuông, và doanh thu năm 2020 đạt 8.000.000 đô la Mỹ. Giờ đây, chúng tôi đã trở thành một quy mô nhất định của doanh nghiệp, có liên quan mật thiết đến văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng tôi:
1) Hệ thống tư tưởng
Khái niệm cốt lõi là "tồn tại bằng chất lượng, phát triển bằng danh tiếng".
Sứ mệnh doanh nghiệp "tạo ra của cải, cùng có lợi cho xã hội".
2) Các tính năng chính
Dám đổi mới: đặc điểm đầu tiên là dám thử, dám nghĩ dám làm.
Tuân thủ các đức tin tốt: tuân thủ các đức tin tốt là đặc điểm cốt lõi của Thanh Đảo Furuite Graphite.
Làm tốt nhất: tiêu chuẩn công việc cực kỳ cao, theo đuổi "để tất cả công việc trở thành một cửa hàng".

Our-Corporate-Culture1
Our-Corporate-Culture2