Khuôn graphit

  • Application Of Graphite Mould

    Ứng dụng của khuôn graphit

    Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp khuôn dập, vật liệu graphit, các quy trình mới và các nhà máy khuôn mẫu ngày càng tăng đang liên tục tác động đến thị trường khuôn dập và khuôn đúc. Graphit đã dần trở thành vật liệu ưa thích để sản xuất khuôn và khuôn với các đặc tính lý hóa tốt của nó.