Graphite Recarburizer

  • Effect Of Graphite Carburizer On Steelmaking

    Ảnh hưởng của than chì Carburizer đối với quá trình luyện thép

    Chất thấm cacbon được chia thành chất thấm cacbon luyện thép và chất thấm cacbon cho gang, và một số vật liệu bổ sung khác cũng hữu ích cho chất thấm cacbon, chẳng hạn như phụ gia má phanh, làm vật liệu ma sát. Carburizing chất thuộc về thép thêm vào, sắt nguyên liệu thấm cacbon. Chất chế hòa khí chất lượng cao là phụ gia phụ trợ không thể thiếu trong quá trình sản xuất thép chất lượng cao.