Môn lịch sử

 • Trong năm 2014
  Qingdao Furuite Graphite Co., Ltd. được thành lập.
 • Trong năm 2015
  Công ty đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2000 vào tháng 8 năm 2015.
 • Trong năm 2016
  Công ty tăng cường đầu tư để hiện thực hóa sự hội nhập của ngành công nghiệp và thương mại.
 • Trong năm 2017
  Xuất khẩu ngoại thương của công ty đạt 2,2 triệu USD.
 • Vào năm 2020
  Công ty đã thông qua chứng nhận hệ thống GBT45001.
 • Vào năm 2021
  Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.