Than chì vảy tự nhiên phân bố ở đâu?

Theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (2014), trữ lượng than chì vảy tự nhiên đã được chứng minh trên thế giới là 130 triệu tấn, trong đó trữ lượng của Brazil là 58 triệu tấn và của Trung Quốc là 55 triệu tấn, đứng đầu thế giới. Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn biết về sự phân bố toàn cầu của tài nguyên graphit vảy: từ sự phân bố toàn cầu của graphit vảy, mặc dù nhiều quốc gia đã tìm thấy khoáng sản graphit vảy nhưng không có nhiều mỏ với quy mô nhất định được sử dụng cho mục đích công nghiệp, chủ yếu tập trung ở Trung Quốc. , Brazil, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Mexico và các quốc gia khác.

1. Trung Quốc
Theo số liệu thống kê của Bộ Đất đai và Tài nguyên, đến cuối năm 2014, trữ lượng graphit kết tinh của Trung Quốc là 20 triệu tấn, trữ lượng xác định khoảng 220 triệu tấn, phân bố chủ yếu ở 20 tỉnh và khu tự trị như Hắc Long Giang, Sơn Đông, Nội Mông và Tứ Xuyên, trong đó Sơn Đông và Hắc Long Giang là khu vực sản xuất chính. Trữ lượng graphit mật mã ở Trung Quốc khoảng 5 triệu tấn, trữ lượng xác định là khoảng 35 triệu tấn, phân bố chủ yếu ở 9 tỉnh và khu tự trị như Hồ Nam, Nội Mông và Cát Lâm, trong đó Tập trung ở Thành Châu ở Hồ Nam. vị trí của graphite cryptocrystalline.

2.Brazil
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Brazil có trữ lượng quặng graphit khoảng 58 triệu tấn, trong đó hơn 36 triệu tấn là trữ lượng graphit vảy tự nhiên. Các mỏ than chì của Brazil chủ yếu nằm ở các bang Minas Gerais và Bahia. Các mỏ than chì dạng vảy tốt nhất nằm ở minas Gerais.

3. Ấn Độ
Ấn Độ có trữ lượng than chì 11 triệu tấn và tài nguyên 158 triệu tấn. Có 3 vùng quặng graphit, quặng graphit có giá trị phát triển kinh tế phân bố chủ yếu ở Andhra Pradesh và Orissa.

4. Cộng hòa Séc
Cộng hòa Séc là quốc gia có nguồn tài nguyên than chì vảy dồi dào nhất ở châu Âu. Các mỏ than chì dạng vảy chủ yếu nằm ở bang miền nam Séc với hàm lượng cacbon cố định là 15%. Các mỏ than chì dạng vảy ở vùng Moravia chủ yếu là mực vi tinh thể với hàm lượng cacbon cố định khoảng 35%. 5. Mexico Quặng graphit vảy được tìm thấy ở Mexico là graphit vi tinh thể phân bố chủ yếu ở các bang Sonora và Oaxaca. Mực vi tinh thể graphite vảy hermosillo được phát triển có hương vị 65% ~ 85%.


Thời gian đăng bài: 08-06-2021