Tin tức về hội chợ triển lãm

  • Where is the natural flake graphite distributed?

    Than chì vảy tự nhiên phân bố ở đâu?

    Theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (2014), trữ lượng than chì vảy tự nhiên đã được chứng minh trên thế giới là 130 triệu tấn, trong đó trữ lượng của Brazil là 58 triệu tấn và của Trung Quốc là 55 triệu tấn, đứng đầu thế giới. Hôm nay chúng tôi sẽ nói với y ...
    Đọc thêm