Huấn luyện nhân viên

Mục tiêu tổng thể

1. Tăng cường đào tạo đội ngũ quản lý cấp cao của công ty, nâng cao triết lý kinh doanh của người điều hành, mở rộng tư duy, nâng cao khả năng ra quyết định, khả năng phát triển chiến lược và khả năng quản lý hiện đại.
2. Tăng cường đào tạo các nhà quản lý cấp trung của công ty, nâng cao chất lượng tổng thể của các nhà quản lý, cải thiện cấu trúc kiến ​​thức, và nâng cao khả năng quản lý tổng thể, khả năng đổi mới và khả năng thực thi.
3. Tăng cường đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật của công ty, nâng cao trình độ lý luận kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học, đổi mới công nghệ, chuyển đổi công nghệ.
4. Tăng cường đào tạo trình độ kỹ thuật cho nhân viên vận hành của công ty, không ngừng nâng cao trình độ kinh doanh và kỹ năng điều hành của nhân viên vận hành, nâng cao khả năng thực hiện đúng nhiệm vụ công việc.
5. Tăng cường đào tạo trình độ học vấn cho nhân viên của công ty, nâng cao trình độ khoa học và văn hóa của cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng văn hóa chung của lực lượng lao động.
6. Tăng cường đào tạo trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ ngành các cấp, đẩy nhanh tiến độ công việc có chứng chỉ, tiếp tục chuẩn hóa công tác quản lý.

Nguyên tắc và yêu cầu

1. Tuân thủ nguyên tắc dạy học theo yêu cầu và tìm kiếm kết quả thiết thực. Phù hợp với nhu cầu đổi mới và phát triển của công ty và nhu cầu đào tạo đa dạng của người lao động, chúng tôi sẽ thực hiện đào tạo với nội dung phong phú, hình thức linh hoạt ở các cấp độ, hạng mục khác nhau nhằm nâng cao tính phù hợp và hiệu quả của công tác giáo dục đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo.
2. Tuân thủ nguyên tắc đào tạo độc lập làm trụ cột và đào tạo theo hoa hồng bên ngoài là phần bổ sung. Tích hợp các nguồn lực đào tạo, thiết lập và cải thiện mạng lưới đào tạo với trung tâm đào tạo của công ty là cơ sở đào tạo chính và các trường cao đẳng, đại học lân cận làm cơ sở đào tạo cho các ủy ban nước ngoài, trên cơ sở đào tạo độc lập để đào tạo cơ bản và đào tạo thường xuyên, đồng thời tiến hành đào tạo chuyên môn liên quan thông qua hoa hồng nước ngoài.
3. Tuân thủ ba nguyên tắc thực hiện về đào tạo nhân sự, nội dung đào tạo và thời gian đào tạo. Năm 2021, thời gian tích lũy để cán bộ quản lý cấp cao tham gia đào tạo về quản lý doanh nghiệp không dưới 30 ngày; thời gian tích lũy để đào tạo cán bộ trung cấp, đào tạo nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ kinh doanh không dưới 20 ngày; và thời gian tích lũy để đào tạo kỹ năng vận hành nhân viên nói chung không ít hơn 30 ngày.

Nội dung và phương pháp đào tạo

(1) Lãnh đạo công ty và giám đốc điều hành cấp cao

1. Phát triển tư duy chiến lược, cải tiến triết lý kinh doanh, nâng cao năng lực ra quyết định khoa học và năng lực quản lý kinh doanh. Bằng cách tham gia vào các diễn đàn doanh nhân cao cấp, hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp thường niên; tham quan và học hỏi từ các công ty thành công trong nước; tham gia các bài giảng cao cấp của các giảng viên cao cấp đến từ các công ty nổi tiếng trong nước.
2. Đào tạo trình độ học vấn và đào tạo nâng cao trình độ.

(2) Cán bộ quản lý cấp trung

1. Đào tạo thực hành quản lý. Tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý chi phí và thẩm định hiệu quả hoạt động, quản lý nhân sự, tạo động lực và giao tiếp, nghệ thuật lãnh đạo,… Yêu cầu các chuyên gia và giáo sư đến công ty để thuyết trình; tổ chức nhân sự có liên quan tham gia các bài giảng đặc biệt.
2. Giáo dục nâng cao và đào tạo kiến ​​thức chuyên môn. Tích cực khuyến khích cán bộ có trình độ trung cấp tham gia các khóa học liên thông đại học (đại học), tự kiểm tra hoặc tham gia học MBA và các chương trình thạc sĩ khác; tổ chức cho cán bộ quản lý nghiệp vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, kế toán tham gia kỳ thi sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ kế toán.
3. Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý dự án. Năm nay, Công ty sẽ tổ chức mạnh mẽ việc đào tạo luân chuyển cán bộ quản lý dự án tại chức và dự bị, phấn đấu trên 50% diện đào tạo, tập trung nâng cao trình độ chính trị, trình độ quản lý, khả năng giao tiếp giữa các cá nhân và khả năng kinh doanh. Đồng thời, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp từ xa “Global Career Education Online” được mở ra nhằm cung cấp cho người lao động một kênh học tập xanh.
4. Mở rộng tầm nhìn, mở rộng tư duy, nắm vững thông tin và học hỏi kinh nghiệm. Tổ chức cho cán bộ cấp trung đi học, thăm các công ty đầu nguồn, hạ nguồn và các công ty liên quan để tìm hiểu về sản xuất, vận hành và rút kinh nghiệm thành công.

(3) Nhân viên chuyên môn và kỹ thuật

1. Tổ chức cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật đi học tập, học hỏi kinh nghiệm nâng cao ở các công ty tiên tiến cùng ngành để mở rộng tầm nhìn. Dự kiến ​​trong năm sẽ bố trí hai đoàn cán bộ đi thăm đơn vị.
2. Tăng cường quản lý chặt chẽ nhân lực đào tạo ra nước ngoài. Sau khi đào tạo, hãy viết các tài liệu bằng văn bản và báo cáo cho trung tâm đào tạo, và nếu cần, hãy học hỏi và phát huy một số kiến ​​thức mới trong công ty.
3. Đối với các chuyên gia kế toán, kinh tế, thống kê, ... cần thi tuyển chức danh nghề nghiệp kỹ thuật, thông qua đào tạo theo kế hoạch và hướng dẫn trước khi thi nâng cao tỷ lệ trúng tuyển của kỳ thi tuyển chức danh nghề nghiệp. Đối với các chuyên gia kỹ thuật đã đạt được các vị trí chuyên môn và kỹ thuật thông qua việc xem xét, thuê các chuyên gia chuyên nghiệp có liên quan để giảng bài đặc biệt và nâng cao trình độ kỹ thuật của nhân viên chuyên môn và kỹ thuật thông qua nhiều kênh.

(4) Đào tạo cơ bản cho nhân viên

1. Công nhân mới vào nhà máy đào tạo
Trong năm 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo văn hóa doanh nghiệp, pháp luật và các quy định, kỷ luật lao động, sản xuất an toàn, tinh thần đồng đội và đào tạo nâng cao nhận thức về chất lượng cho nhân viên mới được tuyển dụng. Mỗi năm đào tạo không ít hơn 8 giờ học; thông qua việc thực hiện thạc sĩ và học nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động mới, tỷ lệ ký hợp đồng lao động mới phải đạt 100%. Thời gian thử việc được kết hợp với kết quả đánh giá hiệu quả công việc. Những người không đạt yêu cầu đánh giá sẽ bị sa thải, và những người xuất sắc sẽ được khen thưởng và khen thưởng nhất định.

2. Đào tạo cho nhân viên được chuyển giao
Cần tiếp tục đào tạo nhân lực trung tâm về văn hóa doanh nghiệp, pháp luật và các quy định, kỷ luật lao động, sản xuất an toàn, tinh thần đồng đội, quan niệm nghề nghiệp, chiến lược phát triển công ty, hình ảnh công ty, tiến độ dự án, v.v., và mỗi hạng mục không được ít hơn hơn 8 giờ học. Đồng thời, với việc mở rộng quy mô công ty, tăng cường kênh tuyển dụng nội bộ phải đào tạo kịp thời về chuyên môn, kỹ thuật, thời gian đào tạo không dưới 20 ngày.

3. Tăng cường đào tạo nhân tài phức hợp và cấp cao.
Tất cả các bộ phận cần tích cực tạo điều kiện khuyến khích nhân viên tự học và tham gia các khóa đào tạo khác nhau của tổ chức, nhằm thực hiện sự thống nhất giữa nhu cầu phát triển cá nhân và đào tạo của doanh nghiệp. Mở rộng và nâng cao khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý theo các hướng sự nghiệp quản lý khác nhau; mở rộng và nâng cao khả năng chuyên môn của cán bộ chuyên môn kỹ thuật đối với các chuyên ngành, lĩnh vực quản lý có liên quan; để cho phép các nhà điều hành xây dựng thành thạo nhiều hơn hai kỹ năng và trở thành một loại hình tổng hợp với một chuyên môn và nhiều khả năng Tài năng và tài năng cấp cao.

Các biện pháp và yêu cầu

(1) Lãnh đạo cần hết sức coi trọng, tất cả các bộ phận cần tích cực tham gia hợp tác, xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo thiết thực và hiệu quả, thực hiện kết hợp hướng dẫn và chỉ đạo, gắn với sự phát triển về chất lượng chung của người lao động, thiết lập tính lâu dài và các khái niệm tổng thể, và chủ động Xây dựng “mô hình đào tạo lớn” để đảm bảo kế hoạch đào tạo đạt trên 90% và tỷ lệ đào tạo toàn cán bộ trên 35%.

(2) Các nguyên tắc và hình thức đào tạo. Tổ chức đào tạo theo đúng nguyên tắc quản lý thứ bậc và đào tạo theo thứ bậc “ai quản lý nhân sự, ai đào tạo”. Công ty tập trung vào các nhà lãnh đạo quản lý, giám đốc dự án, kỹ sư trưởng, nhân tài tay nghề cao và đào tạo thăng tiến “bốn mới”; tất cả các bộ phận cần phối hợp chặt chẽ với trung tâm đào tạo để làm tốt công tác đào tạo luân chuyển nhân viên mới tại chức và đào tạo nhân tài tổng hợp. Về hình thức đào tạo phải kết hợp tình hình thực tế của doanh nghiệp, điều chỉnh các biện pháp phù hợp với điều kiện địa phương, dạy phù hợp với năng khiếu, kết hợp đào tạo bên ngoài với đào tạo nội bộ, đào tạo tại cơ sở và đào tạo tại chỗ, linh hoạt và các hình thức đa dạng như diễn tập kỹ năng, hội thi kỹ thuật, thi thẩm định; Các bài giảng, đóng vai, nghiên cứu tình huống, hội thảo, quan sát tại chỗ và các phương pháp khác được kết hợp với nhau. Lựa chọn phương pháp và hình thức tốt nhất, tổ chức đào tạo.

(3) Đảm bảo hiệu quả của đào tạo. Một là tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và cải tiến hệ thống. Công ty nên thành lập và cải thiện các cơ sở và địa điểm đào tạo nhân viên của mình, đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất và hướng dẫn về các điều kiện đào tạo khác nhau ở tất cả các cấp độ của trung tâm đào tạo; hai là thiết lập hệ thống khen thưởng và thông báo. Sự công nhận và khen thưởng được trao cho các bộ phận đạt kết quả đào tạo xuất sắc, hoạt động vững chắc và hiệu quả; các bộ phận không thực hiện kế hoạch đào tạo và chậm trễ trong đào tạo nhân viên cần được thông báo và phê bình; thứ ba là thiết lập một hệ thống thông tin phản hồi cho việc đào tạo nhân viên, và nhấn mạnh vào việc so sánh tình trạng đánh giá và kết quả của quá trình đào tạo với các khoản tiền lương và tiền thưởng trong thời gian đào tạo của tôi được liên kết với nhau. Nhận thấy việc nâng cao ý thức tự đào tạo của nhân viên.

Trong sự phát triển vượt bậc của cải cách doanh nghiệp ngày nay, đứng trước những cơ hội và thách thức của kỷ nguyên mới, chỉ bằng cách duy trì sức sống và sức sống của giáo dục và đào tạo nhân viên, chúng ta mới có thể tạo ra một công ty có năng lực mạnh, công nghệ cao và chất lượng cao, thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Đội ngũ nhân viên giúp họ tận dụng tốt hơn sự khéo léo của mình và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp và sự tiến bộ của xã hội.
Nguồn nhân lực là yếu tố đầu tiên của sự phát triển doanh nghiệp, nhưng các công ty của chúng tôi luôn gặp khó khăn trong việc theo kịp nguồn nhân tài. Nhân viên xuất sắc rất khó để tuyển chọn, trau dồi, sử dụng và giữ chân?

Vì vậy, làm thế nào để xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi của một doanh nghiệp, đào tạo nhân tài là then chốt, và đào tạo nhân tài xuất phát từ những nhân viên không ngừng nâng cao phẩm chất nghề nghiệp và kiến ​​thức, kỹ năng thông qua việc học tập và rèn luyện không ngừng nhằm xây dựng một đội ngũ có hiệu suất cao. Từ xuất sắc đến xuất sắc, doanh nghiệp sẽ luôn xanh tươi!