Quản lý nhóm

147 Quy tắc quản lý nhóm

Một ý tưởng

Hãy nuôi dưỡng một nhóm người giỏi giải quyết vấn đề, thay vì tự mình giải quyết mọi vấn đề!

Bốn nguyên tắc

1) Phương pháp của nhân viên có thể giải quyết vấn đề, cho dù đó là phương pháp ngu ngốc, đừng can thiệp vào!
2) Đừng tìm trách nhiệm cho vấn đề, hãy khuyến khích nhân viên nói thêm về phương pháp nào hiệu quả hơn!
3) Một phương pháp không thành công, hãy hướng dẫn nhân viên tìm phương pháp khác!
4) Tìm một phương pháp hiệu quả, sau đó dạy nó cho cấp dưới của bạn; cấp dưới có phương pháp hay, nhớ học hỏi!

Bảy bước

1) Tạo môi trường làm việc thoải mái, để nhân viên có nhiệt huyết và khả năng sáng tạo giải quyết vấn đề tốt hơn.
2) Điều tiết cảm xúc của nhân viên để nhân viên nhìn vấn đề từ góc độ tích cực và tìm ra giải pháp hợp lý.
3) Giúp nhân viên chia nhỏ mục tiêu thành hành động để làm cho mục tiêu rõ ràng và hiệu quả.
4) Sử dụng các nguồn lực của bạn để giúp nhân viên giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu.
5) Khen ngợi hành vi của một nhân viên chứ không phải khen ngợi chung chung.
6) Để nhân viên tự đánh giá tiến độ công việc, để nhân viên tìm cách hoàn thành công việc còn lại.
7) Hướng dẫn nhân viên "nhìn về phía trước", ít hỏi "tại sao" và hỏi nhiều hơn "bạn làm gì"