Hỗ trợ kỹ thuật

Bao bì
Than chì có thể mở rộng có thể được đóng gói sau khi vượt qua kiểm tra và bao bì phải chắc chắn và sạch sẽ. Khối lượng tịnh mỗi bao 25 ​​± 0,1kg, bao 1000kg.

dấu
Nhãn hiệu, nhà sản xuất, loại, cấp, số lô và ngày sản xuất phải được in trên túi.

Vận chuyển
Túi phải được bảo vệ khỏi mưa, tiếp xúc và rơi vỡ trong quá trình vận chuyển.

Kho
Một nhà kho đặc biệt là bắt buộc. Các loại sản phẩm khác nhau nên được xếp chồng lên nhau riêng biệt, nhà kho phải thông thoáng, không thấm nước.