Giấy than chì

  • Flexible Graphite Sheet  Wide Range And Excellent Service

    Tấm than chì linh hoạt Phạm vi rộng và dịch vụ tuyệt vời

    Giấy than chì là một nguyên liệu công nghiệp quan trọng. Theo chức năng, tính chất và công dụng của nó, giấy graphit được chia thành giấy graphit dẻo, giấy graphit siêu mỏng, giấy graphit dẫn nhiệt, cuộn giấy graphit, tấm graphit, v.v., giấy graphit có thể được chế biến thành miếng đệm kín bằng graphit, linh hoạt vòng đóng gói bằng than chì, bộ tản nhiệt bằng than chì, v.v.